امکانات مکتب

مکتب خصوصی فضیلت دارای بی نظیری در بخش …. 

کورس های آموزشی

کورس هایی که در ای موسسه برگذار می گردد دارای …

کورس های آموزشی

کورس هایی که در ای موسسه برگذار می گردد دارای …

کورس های آموزشی

کورس هایی که در ای موسسه برگذار می گردد دارای …

آخرین خبرها

_

صنوف ششم

آگوست 13, 2022
مطالب این بخش بزودی بارگذاری ...

صنوف پنجم

آگوست 13, 2022
مطالب این بخش بزودی بارگذاری ...

صنوف چهارم

آگوست 13, 2022
مطالب این بخش بزودی بارگذاری ...

پیام مدیر موسسه

_

موسسه تعلیمی خصوصی فضیلت در سال 1399 در ولایت هرات به هدف کمک به کودکان بی بضاعت و خیابانی تاسیس گردید. این موسسه توسط هموطنان خیر ما در خارج از کشور حمایت می شود. 

این موسسه از صنوف اول ابتدایی الی صنف ششم را در می گیرد که حدود 300 دانش آموز در حال تعلیم می باشند. هدف اصلی موسسه …

100%اساتید
100%امکانات مجتمع
300+دانش آموزان
100%اولیای راضی