معرفی موسسه آموزشی فضیلت

ما با هدف متعالی جهت تعلیم، تربیه و پرورش نسل جدید جامعه افغانستان اقدام نموده‌ایم، حضور استادان مسلکی، صنوف مجهز ، کتابخانه، لابراتوار و کامپیوتر لب در یک محیط عالی بستر خدمت گزاری را برای ما فراهم نموده است.
اکنون مکتب ابتدائیه فضیلت‌هرات با همکاری بنیاد امداد از هلند و موسسه نوآوری و آموزش برای افغانستان در خدمت شماست.

ثبت نام جریان دارد…

۱۰۰ درصد تخفیف برای اطفال بی بضاعت
۵۰ درصد تخفیف برای اطفال اساتید و کارمندان دولتی
۳۰ درصد تخفیف برای عموم

آدرس: هرات، جاده محبس، این سینا ۵
شماره تماس: 0790108090