پیام مدیر مکتب

موسسه آموزشی فضیلت هرات که در سال ۱۴۰۱ در مقطع ابتدائی برای شاگردان ذکور و اناث ولایت هرات به هدف کمک به کودکان بی بضاعت و یتیم تاسیس گردید. این موسسه توسط  …

آئین نامه و مقررات

در بحران بیشتر از سه دهه اخیر بر کلیه نهاد های کشوری منجمله سیستم آموزشی معارف خسارات شدیدی وارد گردیده است لذا برای بازسازی و نیل به اهداف عالی آن لازم است تا توجهات ویژه ای در این راستا …

امکانات و تجهیزات

این موسسه جدید التحصیل در طول یک سالی که از عمرش میگذرد مراحلی از کمال را پیموده و پیشرفت های شایانی نصیبش شده است ولی آنچه شده نباید ما را از آنچه بشود باز دارد. ما نباید در مرحله …

image

پیام مدیر موسسه

_

به نام خدا

موسسه آموزشی فضیلت هرات که در سال ۱۴۰۱ در مقطع ابتدائی برای شاگردان ذکور و اناث ولایت هرات به هدف کمک به کودکان بی بضاعت و یتیم تاسیس گردید. این موسسه توسط هموطنان خیر ما در خارج از کشور حمایت می شود.

100%اساتید
100%امکانات مجتمع
300+دانش آموزان
100%اولیای راضی